Privacy

 

 

Wij respecteren de privacy van u als bezoeker en uiteraard van onze klanten. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer onze dienstverlening. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden omtrent de gegeven informatie op deze website en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wanneer u een contactformulier op onze website invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die wij via onze website hebben verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Bureau Groot geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Bureau Groot of haar website; (b) de rechten of bezittingen van Bureau Groot en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met u als belanghebbende.

Wanneer u op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Bureau Groot deze gegevens niet zonder uw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. Bureau Groot beschermt uw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kunnen wij, wanneer u deze websites bezoekt, niet uw privacy garanderen. Bureau Groot is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens, oftewel uw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die u op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Zo nu en dan kúnnen wij een digitale nieuwsbrief versturen waarmee wij relaties op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten. Uw e-mail adres wordt alleen expliciet met uw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van onze abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich kan afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van software genaamd ‘MailChimp’. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben expliciet MailChimp geen opdracht gegeven ons abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaande contactgegevens :

Bureau Groot
06-36448844
info@bureaugroot.nl
Alkmaar

Uiteraard is anno 2018 het ook mogelijk om ons te mailen via ons mailadres.

Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dient u zich te identificeren. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, denkt u hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raden wij aan om ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.